The Demon Hunter's Romance Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023 

The Demon Hunter’s Romance Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023 

The Demon Hunter’s Romance Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

 • Drama: The Demon Hunter’s Romance
 • Country: China
 • Language: Chinese
 • Season: 1
 • Status: Upcoming
 • Episodes: 36
 • Airs: 2023 -?
 • Original Network: iQiyi
 • Duration: 45 min.
 • Content Rating: Not Yet Rated
 • Native Title: 无忧渡
 • Also Known As: 無憂渡 , Wu You Du , Worry Free Ferry
 • Director: Lin Yu Fen, Leung Sing Kuen, Cao Hua
 • Screenwriter: Xiao Xiang Dong Er
 • Genres: Horror, Romance, Fantasy
DO NOT MISS: The Golden Hairpin Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

The Demon Hunter’s Romance Drama Cast

Ren Jia Lun as Xuan Ye

Song Zu Er as Ban Xia

Hankiz Omar as Ji Li

Xuan Yan as Chu You Huang

Liu Ruo Gu as Chi Xue

Liu Qi Qi as Ting Zhou

Hei Zi as Feng Tian

Cao Jun as Zi Kong

He Lei as Duan Yan Qiu

Vinnie Yao as Wen Jian

Chen Fang Tong as Xu Zhi Zhi

Han Shuai as Jiang Shang Yun

Huo Xing Yu as Xue Qiao

Song Wen Zuo in Support Role

Fan Shuai Qi as Sima Ling Ying

Zhang Zheng Yang as Shen Tu Nan

Carlos Chan as Chi Wang Chuan

Sun Tian Yu in Support Role

Deng Qi Meng in Support Role

Wang Yi Yao as Man Niang

Wu Cheng Xu as He Lian

Li Yu in Support Role

The Demon Hunter’s Romance Drama Release Date

The release date of this drama is still not decided.

YOU MAY LIKE THIS: Judge Di’s Mystery Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

The Demon Hunter’s Romance Drama Production

The shooting of this drama will start soon.

The Demon Hunter’s Romance Drama Trailer

The trailer for this drama has not been out yet.

The Demon Hunter’s Romance Drama Plot

The story of an unrequited love affair between a demon of the Ferry Soul in the form of a black leopard and a human female who has a demonic heart.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *