Zhao Ge Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: Zhao Ge

Country: China

Language: Chinese

Status: Upcoming

Season:1

Native Title: 朝歌

Also Known As: Sun Song , Meng hui zhao ge , 梦回朝歌

Screenwriter: Yu Zheng

Director: David Liu, Kenne Yam

Producer: Pu Shu Lin

Genres: Action, Adventure, Historical, Romance, Fantasy

Episodes: 50

Airs: 2022

Original Network: iQiyi, Sohu TV

Duration: 45 min.

Content Rating: Not Yet Rated

READ MORE: Lose My Heart to You Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Cast Name

 

Zhang Zhe Han as Ji Fa

Wu Jin Yan as Da Ji

Bao Jian Feng as Di Xin

Yalkun Merxat as Wu Geng

Gillian Chung as He Sang

Xu Kai as Yang Jian

Chen Shu as Nu Wa

Wu Jia Yi as Yi Jiang [later Queen of Zhou]

You Wei Lin as Jiang Shang

Liu Min as Chao Xi

Jiang Yi Yi as Ling Er

He Feng Tian as Shen Gong Bao

Puff Kuo as Yan Jiu

Hai Lu as Yun Jin

Zheng Guo Lin as Ji Chang

Anson Shi as Nezha

Wang Mao Lei as Li Jing

Bai Yu as Master Xu

Sun Shao Long as Tu Xing Sun

Nan Fu Long as General Huang Fei Hu

Hong Yao as Yun Teng

Deng Sha as Ma Ying Shuang

Wen Zheng Rong as Lady Si

Bai Lu as Deng Chan Yu

Zhao Yi Qin as Long Zi

Liu Zhi Yang as Grandmaster of Jie Taoism Sect

Karlina Zhang as Qi Meng

He Hong Shan as Host

Lian Lian as Consort Huang

Liu En Shang as A Bao

Wang Yi Zhe as Lei Zhen Zi

Sun Ao as Long Zhan

Zhang Nan as Long Nu

Yang Yu Lan as Yan Jiu’s Mother-in-law

Gao Yu Er as He Yin

Yang Cai Ying as Aunt

Tan Florence as Pian Pian

Liu Ze Qun as Wu JI

Zhang Yi Xi as Yu Shi Pi Pa Spirit

Chu Jun Chen in Support Role

Liu Ya Peng as Wen Zhong

Li Yi Tong as Hu Xian Er

Mai Zheng Xin as Yang Jian [Young]

Bell Jin as Xi Er

YOU MAY LIKE THIS: Ordinary Greatness Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Release Date

 

The release date of this drama has not been decided yet.

 

Zhao Ge Drama Production

 

The production of this drama will start in 2022.

HERE MORE: The Present Is Beautiful Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Zhao Ge Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

READ MORE: Cheer Up Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Zhao Ge Drama Summary Plot

 

The story is about the end of Shang Dynasty. The drama will tell us the story a king who is incompetent and cannot handle his nation well and cause the downfall of nation.

Ji Fa is a man who tries to change the condition as he enlists the help of powerful people to achieve his vision.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *