Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: Winner is King
Country: China
Language: Chinese
Status: Upcoming
Season:1
Episodes: 40
Airs:
Original Network: Tencent Video
Duration: 45 min.
Content Rating: 13+ – Teens 13 or older
Native Title: 烽火流金
Also Known As: Kill the Wolves, Feng Huo Liu Jin, Sha Po Lang, Fung Fo Lau Gam, 杀破狼
Director: Zhou Yuan Zhou
Producer: Qi Shuai, Ma Zhong Jun, Han Hao
Martial Arts Director: Chen Wei Tao
Cinematographer: Liang Bao Quan
Assistant Director: Fan Jin Xuan
Genres: Action, Historical, War, Political
Tags: Censored Adaptation Of Same-sex Original Work, Adapted From A Novel, Steampunk, Commander, General, Wolves, Liang Dynasty, Assassination, Royalty, Adapted From A Web Novel

BREAKING NEWS: Flight to You Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Cast Name

 

Tan Jian Ci as Gu Yun / Shen Shi Liu
Chen Zhe Yuan as Chang Geng / Li Min
Li Hong Yi as Shen Yi
Sun An Ke as Chen Qing Xu
Leo Dong as Ge Chen / Ge Pang Xiao
Song Ji Yang as Cao Niang Zi / Cao Chun Hua
Yu Cheng En as Liao Ran
Li Jun Chen as Li Feng
Ding Ye as Prince Wei
Liu Jun as Emperor Yuan He
Li Qing as Fang Qin
Hugo Ng as Zhang Feng Han
Leng Hai Ming as Jiang Chong
Shen Bao Ping as Zhu Fu
Zhu Hui as Wang Guo
Yang Ting Dong as Mr. Ya
Gao Jian as Tan Hong Fei
Kid Young as Jia Lai Rong Huo
Chen Kai as Huang Qiao
Xiu Qing as Liao Chi
Wang Hui Chun as Duke Jia Si
Huang Zi Heng as Xiao Jia
Wang Yi Lin as Fang Zhao
Miao Hao Jun as Yao Zhen
Zhang Yu Cheng as Xiao Song
Anson Shi as Gu Yun
Xiao Tian Ren as Chang Geng [Young]
Gao Yu Yang as Ge Chen / Ge Pang Xiao [Young]
Wang Li as Xu Bai Hu
Wu Yong Gan as Uncle Wang
Li Zhi Qiang in Support Role
Dong Jing Chuan in Support Role
Li Meng in Support Role
Wang Zi Jun in Support Role
Lin Li Xin as Miss Fang
Kong Xiang Fu as Cao Niangzi / Cao Chun Hua [young]
Yue Yao Li as Du Wan Quan
Huai Yuan as Uncle Wang
Zang Jin Sheng in Support Role
Zhang Jun as An Peng
Hao Qiao as Feng Jun
Shi Guang as Father Ge
Jiang Rong as Mother Cao
Zhang Jia Hang as He Rong Hui
Zhang Yun as Ji Yan
Alan Qi as Chang Geng [Child]
Cao Xi Wen as Xiu Niang

YOU MAY LIKE THIS: Our Southwest General University Drama Release date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Release Date

 

The release date of this drama is not final yet.

Winner is King Drama Production

 

The shooting of the drama will start in 2022.

HERE MORE: Who Listens in Time Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Winner is King Drama Summary Plot

 

During the Great Liang Dynasty steam-powered machines that run on a fuel named Violetstream Gold were made for the convenience of people. Chang Geng lives in a small village with his adoptive father. He has a distant relationship with his mother.

The people he was close to were two little kids, the village teacher, and his Yi fu – adoptive father.
His life got changed when one day when barbaric Man tribes invade their village. His identity got changed.

2 thoughts on “Winner is King Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022”

  1. Pingback: Fighting For Ice and Snow Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

  2. Pingback: Dorohedoro Season 2 Release Date & Everything you should know 2022 - Kfanhub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *