The Legend of Ba Qing Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

The Legend of Ba Qing Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: The Legend of Ba Qing

Country: China

Language: Chinese

Season:1

Status: Upcoming

Episodes: 66

Airs: 2022

Original Network: Dragon TV, JSTV, Youku

Duration: 45 min.

Content Rating: Not Yet Rated

Director: Go Yik Chun

Genres: Historical, Romance

BREAKING NEWS: Love Like the Galaxy Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

The Legend of Ba Qing Drama Cast Name

 

Fan Bing Bing as Ba Qing

Dylan Kuo as Ba Zi Mo

Yan Yi Kuan as Ji Dan

Peng Xiao Ran as Ba Qi Fu

Li Chen as Ying Zheng

Ma Su as Ba Hong Xiang

Zhang Guo Li as Lu Bu Wei

Xu Fan as Lady Han

Angela Pan as Empress Hua Yang

Pan Hong as Lady Ba

Jiang Hong Bo as Zhao Ji

Evonne Xie as Yuan Qiu

Lin Peng as Princess of Chu

Zheng Ya-Wen as Princess of Yan

Zhu Jia Qi as Cheng Jiao

Yuan Xiao Xu as Zhao Ya

Lily Tien as Consort Zhao

Guo Jing as Meng Jia

Gao Yuan as Jun Wei

Wu Tong as Kui Zhuang

Ren Shan as Lao Ai

Huai Wen as Ji Qi

Zhu Zan Jin as Han Gong Zi

Guan Le as Xia Wu Qie

Liu Xiao Hu as Fan Ye Fu

Yuan Fufu as Xi Yan

Huang Li Jun as King Xi of Yan

Benson Wang as Kong Mu

Yu Peng as Jia Wang Ben

Wang Gang Gang as Jing Ke

Li Yi Zhen in Support Role

Yang Yun Zhuo in Support Role

The Legend of Ba Qing Drama Guest Role

 

Chen Jia Yi in Guest Role

Cheng Tian Ci as Ying Zheng [Young]

Yu Jian a Bit part

YOU MAY LIKE THIS: Hu Tong Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

The Legend of Ba Qing Drama Release Date

 

The release date of this drama is not final yet.

 

The Legend of Ba Qing Drama Production

 

The shooting of this drama will start in 2022.

 

The Legend of Ba Qing Drama Summary Plot

 

The “The Legend of Ba Qing” drama is about a wealthy woman Ba Qing, the richest woman of the Qin Dynasty. She provided mercury for the First Emperor of China’s mausoleum, and also funded construction works for the Great Wall.

Ying Zheng referred to her as his older sister. Then the Emperor of the Qin Dynasty and become involved in a complicated romance.

HERE MORE: Abyss Walker Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

The Legend of Ba Qing Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
The Legend of Ba Qing Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Fan Bing Bing as Ba Qing:

 

She is a Chinese actress, singer, and producer. Fan was born on September 16, 1981. She has received many international awards for her acting. She is one of the most famous Chinese actresses. She will play the lead role as Ba Qing.

Fan Bing Bing drama list:

Homeward Bound

The Legend of Ba Qing

The Empress of China

Memoirs of Madam Jin

An Angel Will Love You For Me

Rouge Snow

Da Tang Lotus Garden

Qin Shi Huang, The First Emperor

The Legend and the Hero

Ma Yong Zhen

Love To Be Found Nowhere

Library

The Proud Twins

Eight Heroes

Jian Lin Tian Xia

The Magic Bowl

Chen Ai Luo Ding

Heroic Legend

Jiang Shan Wei Zhong

Special Police Dragon

Young Justice Bao II

Da Mo Zu Shi

Legend of Dagger Lee

Princess Pearl II

Princess Pearl

READ MORE: The Blue Whisper: Part 1 Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot

Dylan Kuo as Ba Zi Mo:

 

He is a Taiwanese actor, model, and singer. He was born on June 8, 1977.  Dylan Kuo has worked in Hong Kong, Mainland China, and Japan. He will play the role of Ba Zi Mo.

Dylan Kuo drama list:

Walk the Line

Mo Bai

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality

The Legend of Ba Qing

Eternal Love of Dream

Ever Night: Season 2

Ever Night

Sword of Legends 2

The Snow Queen

Age of Rebellion

Negotiator

Stardom

Slacker’s Food Diary

The Way We Were

Legend of Hua Mulan

Mu Lan

Borrow Your Love

Ia Ia, I Do

Oh Love, I’m Willing

The Legend of Chinese Zodiac

Single Princesses and Blind Dates

Knock Knock Loving You

Prince + Princess 2

18, Censoring or Not?

Men and Legends

White Robe of Love

The Outsiders II

The Outsiders

The Rose

Spicy High-School Pupils

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *