Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: Silk-washing Stream
Country: China
Language: Chinese
Season:1
Status: Upcoming
Episodes: 60
Airs:
Original Network: CCTV, Youku
Content Rating: 13+ – Teens 13 or older
Native Title: 浣溪沙
Also Known As: Huan Xi Sha
Screenwriter: Zou Jing Zhi
Director: Go Yik Chun
Producer: Ouyang Chang Lin
Costume Designer: Chen Tong Xun
Genres: Historical

BREAKING NEWS: Wild Bloom Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Cast Name

Tong Li Ya as Xi Shi
Han Geng as Fan Li
Peter Ho as Fu Chai
Chen Du Ling as Zheng Dan
Zhang Xi Lin as Bo Pi
Wang Long Zheng as Guo Jian
Gong Lei as Wen Zhong
Cao Wei Yu as Wu Zi Xu
Deng Sha in Support Role
Zheng Ya-Wen in Support Role
Li Cheng Ru as Mr. Zheng
Gao Ya Lin in Support Role
Li Guang Fu in Support Role
Gao Shu Guang as Bao Mu
Gao Yuan in Support Role
Gao Yu Qing in Support Role
Cao Xi Yue in Support Role
Zhao Chong Yue in Support Role
Yang Xi in Support Role
Nicholas Wang in Support Role
Ivan Zhu in Support Role
Xu Nan Nan in Support Role
Ren Yi Xuan in Support Role
Xu Bai Hui as Wu Hou
Tian Lei Xi in Support Role
Zhang Zi Lin as maid

YOU MAY LIKE THIS: Today’s Webtoon Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Release Date

 

The release date of this drama is not final yet.

Silk-washing Stream Drama Production

 

The shooting of this drama will start in 2022.

HERE MORE: A Lifelong Journey Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Silk-washing Stream Drama Summary Plot

 

The drama will focus on the conflict between the Yue and Wu states in the Spring and Autumn period. King Goujian of Yue tries to handle the fallen situation of the country. Yue statesman Fan Li meets Xi Shi. He sends her as a spy in Fuchai’s palace with Zheng Dan. These women will play an important role in the downfall of the arrogant Fuchai and the restoration of Goujian to the throne.

1 thought on “Silk-washing Stream Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022”

  1. Pingback: The Legend Of Sealed Book Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *