Fox Spirit Matchmaker Yue Hong Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

 • Drama: Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong
 • Country: China
 • Language: Chinese
 • Season: 1
 • Status: Upcoming
 • Episodes: 38
 • Airs: 2023 -?
 • Original Network: iQiyi
 • Duration: 45 min.
 • Content Rating: Not Yet Rated
 • Native Title: 涂山小红娘月红篇
 • Also Known As: Tu Shan Xiao Hong Niang , Tu Shan Xiao Hong Nian Yue Hong Pian , Hu Yao Xiao Hong Niang , 狐妖小红娘•月红篇 , 狐妖小红娘
 • Screenwriter: Han Pei Zhen
 • Genres: Romance, Wuxia, Fantasy

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Cast

Yang Mi as Tu Shan Hong Hong

Gong Jun as Dong Fang Yue Chu

Cristy Guo as Tu Shan Ya Ya

Wei Zhe Ming as Third Mister of Ao Lai Kingdom

Hu Lian Xin as Tu Shan Rong Rong

Wen Zheng Rong as Shi Ji / [Black Fox]

Li Yu Hao as Tu Shan Mei Mei

Jerry Huang as Jin Ren Feng

Dai Si as Li Xue Yang

Lawrence Wang as Fan Yun Feng

Fan Ming as Butler Fei

Liang Chao as Tu Shan Bu Zhui

Hong Xiao as Fu Cheng

Feng Xiao Tong as Dong Fang Luo

Chen Tao as Tu Shan Liu Qiang

Wang Zi Rui as Dong Fang Yue Chu’s father

Li Xi Meng as Cui Yu Ling

Zhu Xu Dan as Bu Tai [Princess of Yu Yao Country]

Chen Du Ling as Yue Ti Xia

Sebrina Chen as Lu Jian Wen

Yang Shi Ze as Shi Kuan

Liu Shi Shi as Dong Fang Huai Zhu

Mao Zi Jun as Yan Ru Yu

Zhang Ling He as Hu Wei Sheng

Han Dong as Wang Quan Ba Ye

An Yue Xi as Dong Fang Qin Lan

DO NOT MISS: Half of Us Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Release Date

The release date of this drama is still not decided.

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Production

The shooting of this drama will start soon.

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Trailer

The trailer for this drama has not been out yet.

Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong Drama Plot

The Yue Hong chapter is part of the Fox Spirit Matchmaker Series and covers the narrative of Tu Shan Hong Hong, a member of the Fox tribe, and Dongfang Yue Chu, a human. They are both willing to battle to the death to maintain the harmonious coexistence of the human tribe and the fox tribe.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *